لوله بازکنی خانی آباد

لوله بازکنی خانی آباد منطقه خانی آباد تهران، از قدیمی ترین نقاط شهر تهران است که زمان احداث آن به قاجار می رسد. در حال … “لوله بازکنی خانی آباد”

لوله بازکنی دروس

لوله بازکنی دروس ساکنین محترم منطقه پاسداران و منطقه دروس تهران، چنانچه دچار مشکلات تاسیساتی نظیر گرفتگی لوله ها، بالا آمدن چاه فاضلاب و توالت، … “لوله بازکنی دروس”