لوله بازکنی خانی آباد

لوله بازکنی خانی آباد منطقه خانی آباد تهران، از قدیمی ترین نقاط شهر تهران است که زمان احداث آن به قاجار می رسد. در حال … “لوله بازکنی خانی آباد”

لوله بازکنی الهیه

لوله بازکنی الهیه ساکنین محترم مطنقه الهیه تهران، در صورت بروز و رخداد اتفاقات تاسیساتی نظیر مشکل در موتورخانه ساختمان، مشکل در لوله کشی ساختمان، … “لوله بازکنی الهیه”