لوله بازکنی میدان راه آهن

لوله بازکنی میدان راه آهن میدان راه آهن در دوره پهلوی اول پایه گذاری گردیده است. این میدان و منطقه از تهران، از قدیمی ترین … “لوله بازکنی میدان راه آهن”

لوله بازکنی میدان حر

لوله بازکنی میدان حر همه ی ما بخوبی با مشکلات تاسیساتی و ناخوشایندی آن آشنا هستیم. ما نیز در شرکت پارس تاسیسات، در وهله ی … “لوله بازکنی میدان حر”

لوله بازکنی میدان انقلاب

لوله بازکنی میدان انقلاب ساکنین محترم منطقه میدان انقلاب تهران از کارگر شمالی تا جنوبی، از ولیعصر تا نواب، در صورتی که دچار مشکلات تاسیساتی … “لوله بازکنی میدان انقلاب”

لوله بازکنی امیر آباد

لوله بازکنی امیر آباد منطقه امیر آباد یکی از مناطق محدوده مرکزی شهر تهران می باشد. پارس تاسیسات خدمات لوله بازکنی و سایر خدمات تاسیساتی … “لوله بازکنی امیر آباد”